manufacturing

Κατασκευή και ανακύκλωση ελαστικών

Συμβουλές για Ελαστικά Αυτοκινήτου

Ελαστικά: τέσσερις δακτύλιοι από γόμα που μπορούν να σας ταξιδέψουν χιλιόμετρα μακριά, να μεταφέρουν βαριά φορτία και να διασχίσουν βραχώδεις, βρεγμένους, χιονισμένους ή παγωμένους δρόμους. Πώς κατασκευάζονται τα ελαστικά; Πώς λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση ελαστικών στη διαδικασία παραγωγής μας; Βρείτε τις απαντήσεις στο άρθρο που ακολουθεί.

Κατασκευή ελαστικών

Από τις πρώτες ύλες στα ελαστικά

Για την κατασκευή των ελαστικών μας χρησιμοποιούμε πάνω από 200 πρώτες ύλες, φροντίζοντας να χρησιμοποιούμε ολοένα και πιο βιώσιμα υλικά.

Από αυτές τις πρώτες ύλες, το πρώτο βήμα είναι η κατασκευή υλικών με πολύ συγκεκριμένες μηχανικές και χημικές ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε εξαιρετικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα: άριστο φρενάρισμα , άριστη αντοχή και άριστη βιωσιμότητα.

Από τα υλικά αυτά σχεδιάζουμε, στη συνέχεια, το σύνθετο προϊόν, με δύο στόχους:

1 - Μείωση της ποσότητας του υλικού που χρησιμοποιούμε
Όσο μικρότερη ποσότητα υλικού χρησιμοποιούμε τόσο περισσότερο μειώνουμε τον αντίκτυπο του ελαστικού καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

2 - Εξασφάλιση μέγιστων επιδόσεων
Ο σχεδιασμός των ελαστικών μας περιλαμβάνει τον συνδυασμό των υλικών με τον ορθότερο δυνατό τρόπο ώστε να παρέχουν βέλτιστες επιδόσεις με βάση τις φυσικές τους ιδιότητες.

Βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και των εργασιακών συνθηκών

Παράλληλα με τον στόχο μας που είναι η επίδοση, το σύστημα βιομηχανικής παραγωγής μας είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε:

●    Να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα
Φιλοδοξούμε να έχουμε πετύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλη την παραγωγική βάση έως το 2050. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο από το 2010. Ο στόχος μας για το 2030 εγκρίθηκε από την πρωτοβουλία SBTi (Science-based targets) ως φιλόδοξος και συνεπής με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, και έχει γίνει ακόμη πιο φιλόδοξος από τότε.

●    Να βελτιστοποιούνται οι εργασιακές συνθήκες, για να εξασφαλίζουμε καλή εργασιακή ποιότητα ζωής για το προσωπικό της MICHELIN.
 

Ένα προϊόν με παρόμοιες επιδόσεις σε όλες τις χώρες

Μέσω της βιομηχανικής μας διαδικασίας έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα με παρόμοιο τρόπο σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπώς, ένα ελαστικό MICHELIN διαθέτει ακριβώς το ίδιο επίπεδο επίδοσης, είτε κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Κίνα είτε στην Ευρώπη.

Τα βήματα της διαδικασίας κατασκευής ελαστικών

1- Κατανόηση μέσω ερευνών
Μελετούμε τη χρήση των ελαστικών και την οδηγική συμπεριφορά των ανθρώπων για να διασφαλίζουμε ότι τα ελαστικά μας πληρούν όλες τις ανάγκες.

2- Δημιουργία και ανάμιξη υλικών
Ένα ελαστικό περιλαμβάνει περισσότερα από 200 συστατικά. Αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την επίδοση και τον αντίκτυπο πρός το περιβάλλον. Το ποσοστό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ελαστικού που κατασκευάζεται.

Τα υλικά αυτά ανήκουν στις παρακάτω πέντε κατηγορίες:
●    Φυσική γόμα:
το κύριο υλικό των στρώσεων του πέλματος
●    Συνθετική γόμα: μέρος του πέλματος των ελαστικών για αυτοκίνητα, van και 4x4. Διεξάγουμε έρευνες με στόχο τη δημιουργία συνθετικής γόμας (απαραίτητο για την επίτευξη της στοχευμένης επίδοσης) που να παράγεται από υλικά που είναι πιο βιώσιμα από το πετρέλαιο ή το αέριο.
●    Αιθάλη και οξείδιο του πυριτίου: χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικοί παράγοντες για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής. Τα υλικά αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής ενός ελαστικού μπορούν, με την κατάλληλη επεξεργασία, να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καινούριων ελαστικών.
●    Μεταλλικά και υφασμάτινα ενισχυτικά νήματα: ο «σκελετός» του ελαστικού που διαμορφώνει το γεωμετρικό σχήμα και παρέχει στιβαρότητα. Το μέταλλο είναι επίσης ανακυκλώσιμο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες στις οποίες μελετάται η επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υφασμάτων προερχόμενων όχι από ελαστικά αλλά από άλλα καταναλωτικά προϊόντα, για την κατασκευή καινούριων ελαστικών.
●    Πολυάριθμα χημικά προϊόντα: για μοναδικές ιδιότητες, όπως χαμηλή αντίσταση κύλισης ή πολύ καλό φρενάρισμα

3- Σχεδίαση
Χρησιμοποιούμε προσομοιώσεις για τη δοκιμή και την επιλογή των καλύτερων σχεδιασμών ελαστικών που πρόκειται να αναπτυχθούν. Η δυσκολία βρίσκεται στην ελαχιστοποίηση της ποσότητας υλικού με στόχο να πληρούνται τα κριτήρια επίδοσης. Οι προσομοιώσεις αυτές μας επιτρέπουν να προβλέπουμε την επίδοση, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώνεται μέσω δοκιμών.

4- Κατασκευή
Κατασκευάζουμε και αναπαράγουμε κάθε ελαστικό με όσο το δυνατόν πιο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και με ανώτατο επίπεδο επίδοσης, όσον αφορά τόσο το προϊόν όσο και την οικονομία.

5- Ποιοτικός έλεγχος
Ο ποιοτικός έλεγχος δεν αποτελεί το τελικό βήμα. Ελέγχουμε την ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Οι ποιοτικές προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται σε κάθε στάδιο: σχεδίαση, κατασκευή και διανομή.

Ποια είναι η δομή ενός ελαστικού;

Το τυπικό Radial ελαστικό αποτελείται από εννέα κύρια μέρη.

1- Εσωτερική γόμα:
Αεροστεγής στρώση συνθετικής γόμας που διασφαλίζει την αεροστεγανότητα.

2- Λινό σκελετού:
Η στρώση πάνω από την εσωτερική επένδυση που αποτελείται από λεπτά νήματα υφασμάτινων ινών (ή συρμάτων) που ενώνονται με τη γόμα. 

3- Χαμηλή περιοχή τακουνιού:
Είναι το σημείο όπου το ελαστικό από γόμα στερεώνεται στη μεταλλική ζάντα. Η ισχύς του κινητήρα και του φρένου μεταδίδεται από τη ζάντα του ελαστικού στο σημείο επαφής του με την επιφάνεια του δρόμου.

4. Τακούνια:
Στερεώνονται σφιχτά στη ζάντα του ελαστικού ώστε να διασφαλίζουν αεροστεγανότητα και να διατηρούν το ελαστικό σωστά τοποθετημένο στη ζάντα. 

5- Πλευρό:
Προστατεύει τα πλαϊνά του ελαστικού από τις προσκρούσεις στο κράσπεδο και στον δρόμο και περιλαμβάνει τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης της MICHELIN. Στο πλευρό αναγράφονται σημαντικά στοιχεία, για το ελαστικό, όπως η διάσταση και ο δείκτης ταχύτητας. 

6- Λινό Σκαλετού:
Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή του ελαστικού. Κατασκευάζεται από πολύ λεπτά και ανθεκτικά υφασμάτινά ή χαλύβδινα νήματα που ενώνονται με τη γόμα. Είναι, επίσης, αρκετά εύκαμπτο ώστε να απορροφά τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από σαμαράκια, λακκούβες και άλλα εμπόδια του οδοστρώματος.

7- Ζώνη "μηδέν μοιρών":
Αυτή η σημαντική στρώση ασφαλείας συμβάλλει στη διατήρηση του σχήματος του ελαστικού σε υψηλές ταχύτητες. Για την αποφυγή της φυγόκεντρης παραμόρφωσης του ελαστικού, ενσωματώνονται νήματα σε μια στρώση γόμας με βάση το ενισχυμένο νάιλον και τοποθετούνται στην περιφέρεια του ελαστικού.

8- Λινά πέλματος:
Αποτελούν την ανθεκτική βάση του πέλματος.

9- Πέλμα:
Είναι το μέρος που έρχεται σε επαφή με το οδόστρωμα. Εξασφαλίζει την έλξη, την πρόσφυση και το φρενάρισμα του ελαστικού στις στροφές και είναι σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό στη φθορά, τη διάβρωση και τη θερμότητα. Το σκάλισμά του είναι σχεδιασμένο για πολύ ακριβείς λειτουργίες (φρενάρισμα, απομάκρυνση νερού κ.λπ.).

Ανακύκλωση ελαστικών

Κατά τη φάση του αρχικού σχεδιασμού, εξετάζεται η ελαχιστοποίηση του συνολικού αντίκτυπου του ελαστικού, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, της κατασκευής, της μεταφοράς, της χρήσης και του τέλους της διάρκειας ζωής του. Κάθε βήμα αναλύεται προσεκτικά με στόχο τη βελτίωση του συνολικού αντίκτυπου. 

Όπως θα εξηγήσουμε εδώ, κατά την κατασκευή των ελαστικών μας λαμβάνεται υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, και όχι μόνο μέσω της ανακύκλωσης ελαστικών αλλά και από άλλες απόψεις.

Περιορισμός των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται

Τα ελαστικά έχουν την ικανότητα να αντέχουν σε τεράστιες καταπονήσεις. Ειδικότερα, τα 35 kg των ελαστικών που τοποθετούνται σε ένα όχημα μπορούν να μεταφέρουν 2,5 τόνους για αρκετές δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ορισμένες φορές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες που κυμαίνονται από -20°C έως και πάνω από 40°C. 

Για να επιτύχουμε αυτήν την επίδοση και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον, χρησιμοποιούμε την ελάχιστη δυνατή ποσότητα υλικού για την κατασκευή των ελαστικών μας.

Πώς ωφελεί το περιβάλλον η περιορισμένη χρήση υλικών;

●    Όσο πιο ελαφρύ είναι ένα ελαστικό, τόσο μικρότερη είναι η κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται κατά την κύλιση. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου από το όχημα και χαμηλότερες εκπομπές CO2.
●    Όσο πιο μικρή ποσότητα υλικών χρησιμοποιείται, τόσο λιγότεροι πόροι χρειάζεται να εξαχθούν από τον πλανήτη, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
●    Χρήση λιγότερων υλικών σημαίνει επίσης και μείωση της ποσότητας των υλικών που μεταφέρονται στο εργοστάσιο παραγωγής, με αποτέλεσμα τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2 κατά τη μεταφορά.

Επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν

Τα ελαστικά MICHELIN είναι σχεδιασμένα ώστε οι επιδόσεις τους να διαρκούν  μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο, μέχρι, δηλαδή,μέχρι το επιτρεπομενο όριο φθοράς πέλματος
Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας επιτρέπει να διασφαλίζουμε εξαιρετικές επιδόσεις μέχρι την επίτευξη αυτού του ορίου, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η πρόωρη αντικατάσταση των ελαστικών.
Με τη χρήση των ελαστικών μας έως το όριο αυτό και την αποφυγή της πολύ πρόωρης αντικατάστασής τους, μειώνετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα, ενώ οι επιδόσεις των ελαστικών σας παραμένουν καλές.
Στα ελαστικά μας, η θέση των δεικτών φθοράς επισημαίνεται με τη χρήση μικρών ειδικών σημάνσεων με τη φιγούρα του Michelin Man, καθιστώντας ευκολότερο τον έλεγχο του επιπέδου φθοράς του ελαστικού.

Όμως η αντίληψη που έχουμε για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου δεν περιορίζεται στη μείωση των πρώτων υλών και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Μας οδηγεί να διερευνήσουμε και νέους τρόπους ανακύκλωσης.

Πώς μπορείτε να έχετε παρόμοιες επιδόσεις  με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών;

Αυτή είναι μία από τις επιλογές ανακύκλωσης που διερευνούμε. Όμως δεν περιλαμβάνει μόνο την ανακύκλωση υλικών από άλλα ελαστικά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους για την κατασκευή καινούριων ελαστικών. Εξετάζουμε επίσης την περίπτωση να ανακυκλώνονται στοιχεία προϊόντων που αφαιρούνται από τα ελαστικά, όπως είναι για παράδειγμα για πλαστικά μπουκάλια.

Πώς μπορούν να κατασκευαστούν άλλα προϊόντα από υλικά χρησιμοποιημένων ελαστικών;

Μια άλλη επιλογή ανακύκλωσης αφορά στην κατασκευή προϊόντων για χρήση εκτός δρόμου, όπως τα γήπεδα τένις. 

Ο στόχος είναι τα υλικά χρησιμοποιημένων ελαστικών να μπορούν να αποκτήσουν ένα δεύτερο κύκλο ζωής, όχι με τη μορφή καινούριων ελαστικών, αλλά στο πλαίσιο μιας σχετικής και συμβατής επαναχρησιμοποίησης.

Πού πρέπει να απορρίπτονται τα ελαστικά όταν φθείρονται;

Ανάκτήση ελαστικών: ο ευκολότερος τρόπος είναι να τα παραδώσετε σε ένα μεταπωλητή κοντά σας.
Οι συνεργαζόμενες εταιρείες με τη MICHELIN είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωση χρησιμοποιημένων ελαστικών για ανακύκλωση. Μέσω της διαδικασίας αυτής, έχουμε τη δυνατότητα να αποκαθιστούμε τμήματα των ελαστικών και να τα μετατρέπουμε σε πολύτιμα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή καινούριων ελαστικών.

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι εταιρείες αποκομιδής απορριμμάτων μεταφέρουν τα ελαστικά σε κέντρα που είναι υπεύθυνα για την προώθησή τους σε κανάλια ανακύκλωσης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο