ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Τι είναι ένα cookie?

Ένα cookie είναι ένα αρχείο, ένας κωδικός, ή ένα στοιχείο λογισμικού το οποίο σώζει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό της περιήγησής σας και με τη διάταξη του τερματικού σας . Τελεί υπό τον έλεγχο του δικού σας internet browser και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρει έναν μοναδικό και τυχαίο αριθμό. Μπορείτε να το διαβάσετε, να το καταστρέψετε ή να το τροποποιήσετε.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο, ένας κωδικός, ή ένα στοιχείο λογισμικού το οποίο σώζει στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό της περιήγησής σας και με τη διάταξη του τερματικού σας . Τελεί υπό τον έλεγχο του δικού σας internet browser και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρει έναν μοναδικό και τυχαίο αριθμό. Μπορείτε να το διαβάσετε, να το καταστρέψετε ή να το τροποποιήσετε.

2. Γιατί η Michelin χρησιμοποιεί cookies?

Η Michelin αναζητά πάντοτε νέους τρόπους για να βελτιώνει τους διαδικτυακούς της τόπους (Internet websites) και να προσφέρει σε εσάς, τον χρήστη διαδικτύου (internet), καλύτερες υπηρεσίες και εμπειρίες. Έτσι, η Michelin χρησιμοποιεί διάφορους τύπους cookies, όπως προσδιορίζεται παρακάτω, οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν την εκ των προτέρων συναίνεση του χρήστη διαδικτύου (internet) (εμπορικού τύπου cookies) δηλαδή πριν το cookie εγκατασταθεί στον τερματικό του εξοπλισμό.

3. Πώς σας πληροφορεί η Michelin για τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί?

Όταν μπαίνετε για πρώτη φορά στην διαδικτυακή πύλη www.michelin.gr, η νομική γνωστοποίηση που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο, σας παραπέμπει σε μία σελίδα που σας παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookies που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται από το site αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο αυτών των cookies. Επομένως, έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε την εγκατάστασή τους ή να τα καταστρέψετε.

Το περιβάλλον των cookie σας

το περιβάλλον των cookie σας gr

το περιβάλλον των cookie σας gr

Ενημερωτικά Cookies

ενημερωτικά cookies gr

ενημερωτικά cookies gr

Για πληροφόρηση σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε

Double Click
Xiti Analytics

3rd Party Link

Στατιστικά Cookies

Στατιστικά cookies

table3

Για πληροφόρηση σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε

Double Click
Xiti Analytics

3rd Party Link

Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

table 4

Για πληροφόρηση σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επισκεφθείτε

Double Click
Xiti Analytics
3rd Party Link

 

4. Πώς να αρνηθείτε την εγκατάσταση ή/ και να απεγκαταστήσετε αυτά τα cookies?

a. Σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα cookies αυτά με δύο τρόπους.

Αφ’ ενός, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα cookies που είναι ήδη εγκατεστημένα στο τερματικό σας εξοπλισμό σας μέσω της χρήσης του browser σας, και να τα διαγράψετε ένα προς ένα ή όλα ταυτοχρόνως.

 • Apple Safari Browser: Το πεδίο “Confidentiality” (εμπιστευτικότητα) στο μενού “Preferences“ (αγαπημένα), προβλέπει πεδίο “Cookies and other data of Internet websites” (“Cookies και άλλα δεδομένα από Internet websites”).
 • Google Chrome Browser: Το πεδίο “Confidentiality” (εμπιστευτικότητα) στο μενού “Parameters” (παράμετροι) υποενότητα “Content Parameters” (παράμετροι περιεχομένου), προβλέπει πεδίο “Cookies and website data” (“Cookies και δεδομένα website”).
 • Internet Explorer Browser: Το πεδίο “Tools” (εργαλεία), στη συνέχεια το πεδίο “Internet Options” (επιλογές internet), στη συνέχεια “General” (γενικά), στη συνέχεια “Browser history” (ιστορία του browser), στη συνέχεια “Parameters” (παράμετροι), στη συνέχεια ανοίγετε το παράθυρο “Parameters of temporary internet files and history” (“Παράμετροι προσωρινών αρχείων internet files και ιστορία”), και τέλος, “Display files” (εμφάνιση αρχείων).
 • Mozilla Firefox Browser: Μενού “Tools” (εργαλεία), πεδίο “Options” (επιλογές), υποπεδίο “Privacy” (ιδιωτικότητα), λειτουργία “Delete specific cookies” («καταστροφή συγκεκριμένων cookies»).

Περαιτέρω, μπορείτε να προγραμματίσετε τον Internet browser σας να μπλοκάρει ή να αποδέχεται προειδοποίηση για όλες τις εγκαταστάσεις cookies στον τερματικό σας εξοπλισμό. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κάθε browser, αλλά μπορείτε να βρείτε οδηγίες στον τομέα “ βοήθεια” (Help) του τελευταίου. Ο προγραμματισμός του browser σας πρέπει να διεξαχθεί ξεχωριστά για κάθε ένα από τους τερματικούς εξοπλισμούς (terminals) που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους της (web sites) της Michelin.
Η απεγκατάσταση ή το μπλοκάρισμα των cookies που χρησιμοποιούνται στους διαδικτυακούς τόπους (websites) της Michelin θα μπορούσε να επηρεάσει την χρήση, ή ακόμη και να αποκλείσει από τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων (websites) από εσάς.

b. Σε ένα smartphone ή tablet
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα cookies αυτά, ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους:

 • Android Browser : Ανοίγετε την οθόνη σας "Home", Πατάτε το εικονίδιό σας web browser, Πατάτε το πλήκτρο "Menu", Πατάτε "Settings", Η συσκευή σας, είτε θα σας πάει σε ένα menu με διαθέσιμα περιβάλλοντα (settings) EITE θα διαθέτει μία από τις τρεις επιλογές που ακολουθούν. Πατήστε στην επιλογή που έχετε: Privacy & Security (Ιδιωτικότητα & Ασφάλεια), Privacy (Ιδιωτικότητα), Security (Ασφάλεια) επιλογή Πατήστε "Clear Cache" (Καθαρισμός Λανθάνουσας Μνήμης), Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση, Πατήστε "Clear all cookie data" ("Καθαρισμός όλων των δεδομένων cookie") Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Home" για να πάτε πίσω στην Οθόνη σας "Home" Κάντε Restart της συσκευής σας κλείνοντάς την με off και μετά επανεκκινήστε την με on.
 • Google Chrome Browser: Στ μπάρα εργαλεών του browser σας, κάντε κλικ στο “the Chrome menu” κάντε κλικ στο “More tools” (Περισσότερα εργαλεία) και “Clear browsing data” ("Καθαρισμός δεδομένων browsing") στο κουτάκι που εμφανίζεται, κάντε κλικ στα κουτάκια τσεκαρίσματος για "Cookies and other site and plug-in data" "Cookies και εισαγωγή σοτιχείων από άλλα site" και "Cached images and files." ("Κρυμμένες εικόνες και αρχεία"). Χρησιμοποιήστε το menu στην κορυφή για να επιλέξετε την ποσότητα δεδομένων που θέλετε να καταστρέψετε. Επιλέξτε “beginning of time” ("έναρξη χρόνου") για να κάνετε delete τα πάντα. Κάντε κλικ σο “Clear browsing data” ("Καθαρισμός δεδομένων browsing").
 • Apple iOS 8: Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Home", Πατήστε το πλήκτρο "Settings", κατεβείτε κάτω στο "Safari", Πατήστε το "Clear History and Website Data" "Καθαρισμός Ιστορικού και Δεδομένων Website". Θα λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Πατήστε "Clear History and Data" (Καθαρισμός Ιστορικού και Δεδομένων) για επιβεβαίωση, Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Home" για να πάτε πίσω στην Οθόνη σας "Home", Κάντε επανεκκίνηση (Restart) της συσκευής σας κλείνοντάς την με off και ανοίγοντάς την πάλι με on.

Η απεγκατάσταση ή το μπλοκάρισμα των cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί στα Michelin websites θα μπορούσε να πλήξει ή ακόμη και να σας αποκλείσει από την χρήση αυτών των websites.

5. Ποιοι τύποι Cookies χρησιμοποιούνται από τη Michelin?

Τα Cookies μπορεί να είναι προσωρινά, και να διαρκούν μόνον κατά το διάστημα που κάνετε browsing στο website, ή μπορεί να είναι μόνιμα, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αναλόγως με τη χρονική διάρκεια που τους αποδίδεται και τις παραμέτρους του δικού σας internet browser. Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι διαφορετικών cookies, τους οποίους θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στις τέσσερις ομάδες που προσδιορίζονται παρακάτω.

- Απολύτως Απαραίτητα Cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι τα cookies τα οποία είναι εντελώς αναγκαία διότι η ύπαρξή τους είναι συνδεδεμένη με την λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου (website). Η απενεργοποίησή τους θα προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στην χρήση του site ή ακόμη και πλήρη αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν διατηρούν τις πληροφορίες από τη στιγμή που θα βγείτε από το site. Επιτρέπουν, για παράδειγμα, να αναγνωρίζονται οι τερματικοί εξοπλισμοί στους οποίους θα κατανεμηθεί η επικοινωνία, να αποδίδονται αριθμοί στα πακέτα (“packets”) δεδομένων ώστε να κατανέμονται με την απαιτούμενη διάταξη, και να ανιχνεύεται η μετάδοση σφαλμάτων ή η απώλεια δεδομένων.

- Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας με αίτημα του χρήστη διαδικτύου (internet). Εάν αυτά τα cookies απεγκατασταθούν, η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα καταστεί αδύνατη. Η πληροφορία διατηρείται πέραν της διάρκειας της περιήγησής (browsing) σας στο διαδικτυακό τόπο, και μπορεί να διαβιβαστεί σε συνεργάτες, αποκλειστικά και μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για την παροχή της αιτηθείσας υπηρεσίας. Τέτοια μπορεί να είναι, για παράδειγμα, cookies που «σώζουν» τις προτιμήσεις του χρήστη όπως, η προτίμηση του χρήστη για συγκεκριμένη γλώσσα, cookies που «σώζουν» μια επίσκεψη του χρήστη (“user session”), ή cookies που παρέχουν ένα “ εικονικό καλάθι αγορών ” (virtual shopping basket).

- Cookies για αναλύσεις ή στατιστικές επισκεψιμότητας
Τα cookies μέτρησης επισκεψιμότητας βοηθούν να αναγνωρίζονται οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου (website) μέσω των διαφόρων επισκέψεών τους. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν μόνον την διαδικτυακή ταυτότητα (internet ID) του χρήστη (ειδικώς για κάθε cookie) και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την συλλογή ονομαστικών πληροφοριών που ανήκουν στους επισκέπτες. Αυτά τα cookies «σώζουν» τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης, και τα μηνύματα σφάλματος που συνάντησε, δηλαδή όλα όσα βοηθούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των επιδόσεων των διαδικτυακών τόπων (internet websites) της Michelin. Τα cookies ανάλυσης μπορεί να τα εγκαθιστούν και να τα διαχειρίζονται συνεργάτες. Παρόλ΄ αυτά, η Michelin περιορίζει τη χρήση τους στους σκοπούς των αναλυτικών στατιστικών που ζητούνται.

- Cookies ιχνηλασίας και Cookies που προέρχονται από τη σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα (plug ins)
Τα cookies ιχνηλασίας (‘tracking cookies’) παρέχουν τη δυνατότητα σε τρίτα μέρη να παρέχουν υπηρεσίες κυρίως στο πλαίσιο της διαφήμισης και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτά τα cookies μπορούν να συγκρατούν τις σελίδες και τα websites που επισκέπτεστε, και μπορούν να συλλέγουν κάποια προσωπικά δεδομένα κυρίως την IP διεύθυνση του τερματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο χρήστης διαδικτύου (internet). Η πληροφορία που συλλέγεται μπορεί επίσης να κοινοποιείται σε τρίτα μέρη.

Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, των cookies που παρέχουν τη δυνατότητα σε διαφημιστές να προβαίνουν σε προσαρμοσμένες εμπορικές προτάσεις, ανάλογες με τα κέντρα ενδιαφέροντός σας, τα οποία προσδιορίζονται με βάση το ιστορικό της περιήγησής (browsing) σας στους διαδικτυακούς τόπους της Michelin, ή που περιορίζουν την επανάληψή τους. Αυτά τα cookies απαιτούν την έγκριση του χρήστη διαδικτύου (internet) που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο (website). Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην πρώτη σελίδα του διαδικτυακού τόπου (website) προκειμένου να ζητηθεί η συναίνεσή σας για την εγκατάσταση τέτοιων cookies.

Επίσης, η Michelin χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζουμε «πρόσθετα προγράμματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης» (social plugins), που παίρνουν τη μορφή εργαλείων κοινοποίησης, συσχετίζοντας την πληροφορία μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, Linkedin, ή YouTube. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό τόπο μας, αυτά τα social plugins μπορούν να απενεργοποιηθούν βάσει προεπιλογής , κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαβιβάσουν καμία πληροφορία προς τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την δική σας παρέμβαση. Πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα plugins, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε με ένα click. Αυτά τα plugins παραμένουν ενεργοποιημένα μέχρι εσείς να τα απενεργοποιήσετε εκ νέου ή μέχρι να διαγράψετε τα αντίστοιχα cookies. Θα βρείτε ευρύτερη πληροφόρηση σχετικά με το πώς να απενεργοποιείτε αυτά τα plugins ή πώς να διαγράψετε τα cookies στα παραπάνω τμήματα αυτού του κειμένου. Μετά την ενεργοποίηση, το σύστημα εγκαθιστά μια απ’ ευθείας σύνδεση με το κοινωνικό δίκτυο που έχει επιλεγεί για να κοινοποιείται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που κοινοποιείται μέσω του plugin διαβιβάζεται απ’ ευθείας από το κοινωνικό δίκτυο στον δικό σας internet browser και το ενσωματώνει στον διαδικτυακό τόπο που έχετε επισκεφθεί.

Μόλις ενεργοποιήσετε το plugin, το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ανεξαρτήτως από το γεγονός εάν χρησιμοποιείτε εσείς ή όχι το plugin τη δεδομένη στιγμή. Εάν είστε συνδεδεμένοι με ένα κοινωνικό δίκτυο, αυτό είναι σε θέση να σας συνδέει ώστε να επισκέπτεστε το παρόν διαδικτυακό τόπο και τον λογαριασμό σας ως χρήστη στο κοινωνικό δίκτυο. Η επίσκεψη σε άλλα websites της Michelin δεν θα συνδεθεί με την παρούσα επίσκεψη και τον λογαριασμό σας ως χρήστη του κοινωνικού δικτύου για όσο διάστημα δεν ενεργοποιείτε το αντίστοιχο plugin σε αυτά τα sites. Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν επιθυμείτε αυτό το δίκτυο να εγκαταστήσει σύνδεση μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας και των πληροφοριών που αποθηκεύονται κατά την διάρκεια της εγγραφής σας, είναι υποχρεωτικό να αποσυνδέσετε την συνεδρία σας ως χρήστη από το δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα plugins.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή ή δυνατότητα απόφασης ως προς τον όγκο και την φύση των δεδομένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα μέσω αυτών των plugins. Προκειμένου να κατανοήσετε τον όγκο και την φύση των στοιχείων που υφίστανται επεξεργασία, και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής, καθώς και τα μέσα επεξεργασίας, και την χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις επιλογές ελέγχου που έχετε στη διάθεσή σας προκειμένου να προστατεύετε την ιδιωτικότητά σας, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις αναφορές και την νομική γνωστοποίηση την σχετική με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύεται από τα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι διαδικτυακοί μας τόποι (websites) μας τείνουν να χρησιμοποιούν τα plugins των κοινωνικών δικτύων που ακολουθούν

 • facebook.com, που δημιουργήθηκε από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Θα βρείτε τη λίστα και outline των plugins που έχουν καταστεί διαθέσιμα από το Facebook στη διεύθυνση που ακολουθεί:https://developers.facebook.com/docs/pluginsΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του Facebook αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη σελίδα:http://www.facebook.com/policy.phpΜπορείτε επίσης να μπλοκάρετε αυτά τα plugins του Facebook με ειδικά πρόσθετα προγράμματα (add-ons) στον δικό σας browser, όπως π.χ. “Facebook Blocker”.
 • Youtube, που δημιουργήθηκε από την Google Inc., με έδρα στο 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε:https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
 • Τα περιεχόμενα του Τwitter τα διαχειρίζεται και τα προμηθεύει η εταιρεία Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Θα βρείτε τον κώδικα συμπεριφοράς για όσους συμμετέχουν στην ακόλουθη διεύθυνση:https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policyΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας στο Twitter, παρακαλούμε επισκεφθείτε:https://twitter.com/privacy
 • Google + που δημιουργήθηκε από την Google Inc., βρίσκεται στη διεύθυνση 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε συμβουλευθείτε :https://www.google.gr/intl/gr/policies/privacy/

 

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+