ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εκδότης αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι:
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕΒΕ 
Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλα και αρ. 1-3
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000312401000 
ΑΡ.Μ.Α.Ε 3122/ΑΤ01/Β/86/0141/00

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους νομικούς όρους, πριν συμβουλευτείτε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.

Οι εταιρείες του Ομίλου Michelin έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και διαθέτουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα. Στα πλαίσια της μέριμνας, ωστόσο για διευκόλυνση της διακίνησης των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι: «Michelin», «Όμιλος», «Όμιλος Michelin», και «εμείς». Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν το σύνολο των εταιρειών του ομίλου Michelin, καθεμία από τις οποίες εκμεταλλεύεται αναπτύσσει αυτόνομα τις δραστηριότητές της.

Άρθρο 1.    ANTIKEIMENO

Το παρόν υπόμνημα έχει ως σκοπό να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους η Michelin θέτει στη διάθεσή σας το διαδικτυακό τόπο και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτόν το διαδικτυακό τόπο. Κάθε σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο υπόκειται στην τήρηση των όρων του παρόντος υπομνήματος, το οποίο η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος νομικού υπομνήματος και τη συγκατάθεσή σας στις πρακτικές της Michelin στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2.      ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Η Michelin καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί προσβάσιμο το διαδικτυακό τόπο, χωρίς πάντως να είναι υποχρεωμένη να το επιτυγχάνει. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδίως τεχνικής  ή νομικής φύσεως, η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο θα μπορεί να διακοπεί. Η Michelin δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις διακοπές αυτές και τις συνέπειες που μπορεί να απορρέουν από αυτές για εσάς.

Δεσμεύεστε να μην έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο κατά τρόπο απατηλό και, ιδίως, σε διαδραστικές υπηρεσίες ή στο εμπορικό κομμάτι που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 3.      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα (ιδίως αλλά όχι περιοριστικά, πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, δεδομένα, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, βίντεο, ηχητικά σήματα, καθώς και ο τύπος κάθε στοιχείου τέτοιου είδους και του ίδιου του διαδικτυακού αυτού τόπου) προστατεύονται  από τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα περιεχόμενα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα των οικείων εκδοτών τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναπαράσταση, εκμετάλλευση, προσαρμογή, αλλοίωση, τροποποίηση, μετάφραση, διάδοση, εν όλω ή εν μέρει, των περιεχομένων που ανήκουν στη Michelin ή σε κάποιον τρίτο που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του στη Michelin, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν συμβαίνει αυτό, με εξαίρεση τα περιοριστικά δικαιώματα που σας παραχωρούνται με το κατωτέρω άρθρο 4, και/ή τη μοναδική αντιγραφή η οποία θα προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση από τον αντιγραφέα. Τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε μετατροπή χωρίς προειδοποίηση και διατίθενται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από το copyright © 1997-2010 Michelin ή από το copyright των συνεργατών. Τα λογότυπα είναι κατατεθειμένα σήματα.

Άρθρο 4.     ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η αλλοίωση και η τροποποίηση των περιεχομένων ή η χρήση τους για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Michelin ή τρίτων. 
Στα πλαίσια των παρακάτω όρων, η Michelin σας παρέχει το δικαίωμα να «κατεβάσετε» και να διαδώσετε τα περιεχόμενα (i) εφόσον παρέχεται η δυνατότητα τηλεφόρτωσης (ii) για σκοπούς μη εμπορικούς (iii) με καλή πίστη και (iv) διατηρώντας ανέπαφες τις εγγραφές ιδιοκτησίας καθώς και την ημερομηνία που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, που εμφανίζονται στα περιεχόμενα, εφόσον παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. Το δικαίωμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως άδεια ιδίως για εμπορικό σήμα ή λογότυπο.

Άρθρο 5.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με τη Michelin μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προτείνονται στο διαδικτυακό τόπο. Οι απαντήσεις που διατυπώνονται από τη Michelin στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και στα περιεχόμενα δεν θα μπορούν να εξομοιωθούν ούτε να αποτελέσουν απόδειξη άσκησης διαφημιστικής, προωθητικής ή εμπορικής ενέργειας στο έδαφος της χώρας στην οποία αποστέλλονται οι απαντήσεις. 

Άρθρο 6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να δηλώνετε την ταυτότητά σας και χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν. Ωστόσο, η Michelin μπορεί μερικές φορές να σας ζητήσει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, προκειμένου να απαντήσει σε ένα αίτημά σας, για να σας παράσχει κάποια υπηρεσία, να διεκπεραιώσουμε μία παραγγελία ή για σκοπούς marketing.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ενδιάμεσο της ιστοσελίδας μας προορίζονται για τη Michelin καθώς και τους επιλεγμένους συνεργάτες της και/ή τους παρόχους στους οποίους αυτή προσφεύγει.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Michelin συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφτήκατε, ημέρα και ώρα επίσκεψης…). Η Michelin μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά προκειμένου να αναλύσει τις τάσεις και να διενεργεί στατιστικές και μετρήσεις τηλεθέασης του διαδικτυακού τόπου. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση cookies. Εάν ωστόσο, επιλέξετε να απορρίψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε μερικά τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου.

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μας παρέχετε, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 78-17 γαλλικό νόμο Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών της 6η Ιανουαρίου 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον υπ’ αριθμ. 2004-810 νόμο της 6ης Αυγούστου 2004. 

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε χωρίς έξοδα στη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων σας από τη Michelin. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα άρνησης στη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της έρευνας, ιδίως εμπορικών, δυνάμει του νόμου περί Πληροφορικής και Ατομικών Ελευθεριών.

Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, απλά αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin                       
Υπηρεσία Καταναλωτών Michelin                                                    
Place des Carmes-Déchaux                                                               
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9                                              

Ο διαδικτυακός μας τόπος μπορεί να περιλαμβάνει «συνδέσμους» προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Σας ενημερώνουμε ότι η Michelin δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Σας ενημερώνουμε ότι, όταν εγκαταλείπετε το διαδικτυακό μας τόπο, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται άλλες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Michelin και για τις οποίες δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πρακτικές της Michelin για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 7.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Τα περιεχόμενα που διακινούνται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου παρέχονται 'ως έχουν', χωρίς καμία εκπεφρασμένη ή σιωπηρή εγγύηση οιουδήποτε είδους. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διορθώνει, να διακόπτει και/ή να διαγράφει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η Michelin δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση προσβολής του υλικού πληροφορικής σας προερχόμενη από μετάδοση ιού ή άλλο ηλεκτρονικό πρόβλημα. Είναι δικό σας θέμα να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. 

Σε καμία περίπτωση η Michelin, οι υπάλληλοί της, οι προμηθευτές της ή συνεργάτες που αναφέρονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι υπό την έννοια της αγωγής για ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη, ή για κάθε άλλη πράξη, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση, κύρια ή παρεπόμενη, ή οιουδήποτε είδους ή για οιαδήποτε βλάβη, ιδίως οικονομικής ή εμπορικής φύσεως που θα προέκυπτε από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ή από οιαδήποτε πληροφορία θα είχε αποκτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο.

Απαγορεύεται αυστηρά να προσθέτει κανείς ένα υπερκείμενο σύνδεσμο (‘’hyperlinks’’) με παράνομο περιεχόμενο όπως αυτό που καθορίζεται …………………. Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (‘’links’’) απλούς ή σύνθετους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους συνεργατών της Michelin ή τρίτων, με τη συγκατάθεση των τελευταίων σε περίπτωση σύνθετων συνδέσμων. 


Η Michelin δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την προσβασιμότητα αυτών, την καταλληλότητά τους, τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους, τα δημοσιεύματά τους, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς ή από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.
Έτσι, η Michelin δεν θα ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που είναι δυνατόν να προέλθουν επ’ ευκαιρία της πρόσβασης σας σε συνεργαζόμενο διαδικτυακό τόπο ή επ’ ευκαιρία της χρήσης αυτού του ή για παράλειψη συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε ρύθμιση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Άρθρο 8.     ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που θα προκύψει σχετικά με το παρόν νομικό υπόμνημα, θα φέρεται ενώπιον του δικαστηρίου του Clermont-Ferrand και θα αναλύεται και διευθετείται συμφώνα με τη γαλλική νομοθεσία ανεξαρτήτως των κανόνων περί συγκρούσεως νομοθεσιών. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου σημαίνει τη ρητή συμφωνία σας για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας. Στην περίπτωση όπου κάποια από τις διατάξεις του παρόντος νομικού υπομνήματος ήθελε κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, θα θεωρείται ως μη αποτελούσα τμήμα του παρόντος νομικού υπομνήματος και δεν θίγει την εγκυρότητα ούτε την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.Εκδότης του site: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.

Διευθυντής δημοσίευσης: Claire Dorland-Clauzel

Διανομή: 


Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Άρθρο 9. Αποποίηση ευθύνης μετάφρασης Google

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ GOOGLE. H GOOGLE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΥΠΟΝΝΟΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ 

Ορισμένα περιεχόμενα στο πεδίο Βαθμολογήσεις & Επισκοπήσεις στην ιστοσελίδα μας 
έχουν μεταφραστεί για διευκόλυνσή σας με τη χρήση προγράμματος μετάφρασης από την Google Translate. Έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες προκειμένου να παρέχουμε μία ακριβή μετάφραση, παρόλα ουδής αυτόματος μεταφραστής είναι τέλειος ούτε πρόκειται να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα κατά τη μετάφραση. Οι μεταφράσεις αυτές παρέχονται ως υπηρεσία στους χρήστες της ιστοσελίδας Michelin και παρέχονται "ως έχουν". Δεν υπάρχει καμία εγγύηση κανενός είδους, εκπεφρασμένη ή υποδηλούμενη, σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την ορθότητα των μεταφράσεων από μία γλώσσα σε μία άλλη. Ορισμένα περιεχόμενα μπορεί να μην έχουν μεταφραστεί με ακρίβεια λόγω των περιορισμών στο μεταφραστικό πρόγραμμα

Το επίσημο κείμενο είναι η έκδοση που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ως "γλώσσας πηγή "/ source language. Οποιεσδήποτε αναντιστοιχίες και διαφορές προκύπτουν από την μετάφραση δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν καμία νομική επίπτωση προς συμμόρφωση ή εφαρμογή. Εάν προκύψουν απορίες σχετικά με την ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών στη μεταφρασμένη ιστοσελίδα, παρακαλούμε αναφερθείτε στην έκδοση της ιστοσελίδας μας "γλώσσα πηγής"/ source language που είναι η επίσημη έκδοση

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο