stock banner image

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι πυρκαγιάς που σχετίζονται με τα ελαστικά; Πώς μπορούν να προληφθούν; Ποια επείγοντα μέτρα πρέπει να ληφθούν; Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα.

Κίνδυνοι πυρκαγιάς

 • Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης, τα ελαστικά δεν ενέχουν κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο.
 • Τα ελαστικά δεν αναφλέγονται εύκολα. Απαιτείται μια ισχυρή πηγή ανάφλεξης για να αρχίσει η αντίδραση καύσης (βλ. παραμέτρους ευφλεκτότητας στο παράρτημα).
 • Κατά την καύση, τα ελαστικά απελευθερώνουν έντονη θερμότητα και πυκνούς μαύρους καπνούς που περιέχουν ουσίες όπως οξείδια του άνθρακα, υδρογονάνθρακες (ειδικά πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες), οξείδια του αζώτου, αλογονωμένα οξέα και μεγάλες ποσότητες αιθάλης και άκαφτων υλικών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ελαστικά καίγονται απελευθερώνοντας ελαιώδη υγρά.
 • Η σύνθεση του καπνού της πυρκαγιάς ποικίλλει ανάλογα με την παροχή οξυγόνου στη φωτιά (ανοικτός χώρος ή περιορισμένος χώρος, περιορισμένος εξαερισμός ή υπερβολικός εξαερισμός) ή τις καιρικές συνθήκες (άνεμος, ομίχλη, βροχή, εξωτερική θερμοκρασία, ...),
 • Η ποσότητα του καπνού που παράγεται από τα ελαστικά μπορεί να υποβαθμίσει γρήγορα την ορατότητα. Σε περιορισμένους χώρους (για παράδειγμα σε σιδηροδρομικές σήραγγες, πλατφόρμες και υπόγειους σταθμούς), μπορεί επίσης να επηρεαστεί η βιωσιμότητα της ατμόσφαιρας.
 • Η τεχνολογία Acoustic® technology της Michelin περιλαμβάνει μια λωρίδα από αφρό πολυουρεθάνης μέσα στο ελαστικό για να μειώνεται ο ακτινοβολούμενος θόρυβος κύλισης. Αυτός ο αφρός οδηγεί σε μια ιδιαίτερη συμπεριφορά της φωτιάς. Τα ελαστικά με ακουστική τεχνολογία μπορούν να καίγονται ταχύτερα από ό,τι τα τυπικά ελαστικά και απελευθερώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες καπνού (ένα κιλό αφρού πολυουρεθάνης είναι πιθανό να εκλύσει στη χειρότερη περίπτωση περισσότερα από δύο χιλιάδες κυβικά μέτρα νεφελόμορφου, τοξικού και εύφλεκτου καπνού σε θερμοκρασία περίπου 300°C).

Παράμετροι ευφλεκτότητας ενός ελαστικού υπό συνθήκες εργαστηρίου

 • Σημείο ανάφλεξης: 288 °C
 • Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 315 °C
 • Θερμική τιμή: μεταξύ 24 και 30 MJ/kg ανάλογα με την γκάμα και τη σύνθεση του ελαστικού

Πώς μπορούν να προσληφθούν οι πυρκαγιές από ελαστικά;

 • Τα ελαστικά πρέπει να αποθηκεύονται υπό συνθήκες σταθερότητας,σε εγκαταστάσεις με δροσερό, ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από ακάλυπτες φλόγες και πηγές θερμότητας. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται εργασίες εν θερμώ (συγκόλληση, λείανση, κοπή κ.λπ.) σε χώρους πολύ κοντά στα ελαστικά χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας. Η άμεση επαφή με θερμές επιφάνειες (όπως σωλήνες συστημάτων θέρμανσης ή συσκευές ακτινοβόλησης θερμότητας) πρέπει να αποφεύγεται.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα γύρω από χώρους αποθήκευσης ελαστικών.
 • Τα ελαστικά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα περισσότερα χημικά, όπως διαλύτες, πετρέλαιο, ντίζελ, λάδια, γράσα, οξέα και απολυμαντικά.
 • Λόγω του τρόπου με τον οποίο καίγονται τα ελαστικά, και ιδιαίτερα τα ελαστικά τεχνολογίας Michelin® Acoustic (γρήγορη επέκταση φωτιάς, αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων καπνού), είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι είναι διαθέσιμα όλα τα μέσα απομάκρυνσης του προσωπικού από τους χώρους αποθήκευσης. Συνιστάται η τακτική εκτέλεση ασκήσεων εκκένωσης.
 • Δεν συνιστάται η αποθήκευση των ελαστικών σε υπόγεια.
 • Στην περίπτωση ελαστικών με τεχνολογία Michelin® Acoustic, πρέπει να αποφεύγεται η αποθήκευση στο υπόγειο ή στον πρώτο όροφο. Το ίδιο ισχύει για την αποθήκευση στο ισόγειο αν το κτίριο περιλαμβάνει ορόφους ή υπόγειο που είναι πιθανό να κατακλυστούν από καπνό.
 • Τα ελαστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό τις συνθήκες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Οι εργασίες εν θερμώ επί του τροχού ή γύρω από ένα ελαστικό υπό πίεση έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα. Μια αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του ελαστικού, η οποία μπορεί να προκαλέσει εκρηκτική θραύση του ελαστικού. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται πάντα όσο το δυνατό πιο μακριά από πηγές θερμότητας.
   

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς

 • Τα κύρια κατασβεστικά μέσα είναι το νερό σε μεγάλες ποσότητες και ο αφρός. Στην αρχή της επέμβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκόνη για καταστολή της φλόγας και, στη συνέχεια, νερό ή πιθανώς αφρός.
 • Η ψύξη ενός φουσκωμένου ελαστικού που έχει θερμανθεί μπορεί να προκαλέσει εκρηκτική θραύση του ελαστικού λόγω θερμικού σοκ. Συνεπώς, πρέπει να γίνεται από εύλογη απόσταση (τουλάχιστον 5 έως 10 μέτρα), για να αποφευχθεί τυχόν χτύπημα από τα θραύσματα και από το κύμα πίεσης. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση πυρκαγιάς σε ελαστικά οχημάτων ορυχείου, πρέπει να ακολουθηθούν ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ανατρέξτε στο ειδικό τεχνικό φυλλάδιο.
 • Ένα ελαστικό που έχει θερμανθεί από τις φλόγες συσσωρεύει μεγάλη ποσότητα θερμότητας. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να αναφλεγεί ξανά. Τα ελαστικά που έχουν καεί και κατασβεστεί πρέπει να επιτηρούνται για αρκετές ώρες και να ψύχονται διαρκώς. Η μη ύπαρξη φλόγας δεν σημαίνει ότι η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί.
 • Κατά την απόκριση σε περιστατικά πυρκαγιάς σε ελαστικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος.
   

Η έκθεση σε καπνό καύσης πρέπει να αποφεύγεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες για τους κινδύνους των ελαστικών υπό τις αναμενόμενες συνθήκες χρήσης τους. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις γνώσεις που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της σύνταξης του εγγράφου. Αφορούν τους κύριους τύπους πυρκαγιάς: ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών, φορτηγών, δίτροχων, γεωργικών μηχανημάτων, αεροσκαφών, χωματουργικών μηχανημάτων ή οχημάτων ορυχείου, αγωνιστικών και υπόγειων χρήσεων, καθώς και ελαστικά με τεχνολογία Michelin® Acoustic. Στα τεχνικά φυλλάδια ενδέχεται να παρέχονται συνιστώμενες επιπρόσθετες προφυλάξεις ανάλογα με την γκάμα και τη χρήση των ελαστικών (π.χ. ελαστικά οχημάτων ορυχείου).

Ημ/νία δημιουργίας: Νοέμβριος 2022

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο