ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περίληψη

Η Michelin δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και είμαστε ξεκάθαροι και διαφανείς αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε. Η συγκεκριμένη πολιτική επεξηγεί τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο (‘website’) ή τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουμε.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη πολιτική μας ώστε να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας αναφορικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε.

1. Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

2. Οι διαδικτυακοί μας τόποι στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική

3. Σχετικά με τον αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα

4.  Άλλες πολιτικές που θα πρέπει να διαβάσετε

5. Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

6. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από άλλες πηγές

7. Που φυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

8. Διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών

9. Χρονικό διάστημα που διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

10. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

11. Τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν είστε ευχαριστημένος με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

12. Σχετικά με την Ασφάλεια των Δεδομένων

13. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου μας

1. Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Η πλήρης επωνυμία μας είναι ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., είμαστε μία εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, εδρεύουμε στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα και αρ. 1-3, και εκπροσωπούμαστε νόμιμα όπως έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ. Στο πλαίσιο της παρούσας έχουμε κατ’ αρχάς την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές για να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Μπορείτε να μας στείλετε email στο dataprivacy_EUC@michelin.com.
 • Μπορείτε να μας απευθύνετε επιστολή με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι Αττικής
 •  

2. Οι διαδικτυακοί μας τόποι (website) στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική διέπουν όλα τους διαδικτυακούς τόπους της Michelin.

3. Σχετικά με τον αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα

Όλοι στην Michelin δεσμευόμαστε ως προς την προστασία και τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας αλλά ο αρμόδιος για τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζεται ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα προσωπικά δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dataprivacy_EUC@michelin.com

4.  Άλλες πολιτικές που σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε

Παρόλο που η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε όσον αφορά στην συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών στα websites μας, υπάρχουν πληροφορίες και σε άλλα σημεία που σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε.

Πρόσθετες πολιτικές Ασφάλειας κατά περίπτωση

Πολιτική για τα Cookies

Συνδεδεμένες Πλατφόρμες

Πρόσθετες πολιτικές ασφαλείας

Αυτή είναι η βασική πολική ασφαλείας για την χρήση του δικτυακού τόπου και των ψηφιακών υπηρεσιών κα προϊόντων που παρέχονται από την Michelin. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική ασφάλειας για συγκεκριμένες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα. Παρακαλούμε πολύ να διαβάσετε τις πολιτικές αυτές όταν εγγράφεστε σε αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Η πολιτική μας για τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και άλλα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε υπάρχει η πιθανότητα να συλλεγούν πληροφορίες μέσω cookies για να μπορούμε να σας ξεχωρίσουμε από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας και των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών αυτών. Έχουμε μία ξεχωριστή πολιτική για τα Cookies στην οποία επεξηγούμε πως χρησιμοποιούμε τα cookies και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική μας για τα Cookies εδώ.

Συνδεδεμένες πλατφόρμες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) από και προς τους διαδικτυακούς μας τόπους (websites) και τις ψηφιακές πλατφόρμες των δικτύων των συνεργατών μας, των διαφημιστών μας και συνδεδεμένων με εμάς. Εάν ακολουθήσετε τον σύνδεσμο προς οποιαδήποτε από αυτές τις συνδέσεις και ιστοσελίδες, επισημαίνουμε ότι αυτές διέπονται από τις δικές τους πολιτικές ασφάλειας και δεν φέρουμε ούτε αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε τις πολιτικές αυτές πριν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες.

5. Πληροφορίες που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς

Αυτό το άρθρο προσδιορίζει:

 • Πως συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
 • Τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε
 • μία περιγραφή για το πώς σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και
 • την έννομη βάση για την συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία
web privacy policy

Όταν μας παρέχετε πληροφορίες (για παράδειγμα, τις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω στα παραδείγματα), σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε για περαιτέρω, προαιρετικές, οικειοθελείς πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες θα προσδιορίζονται ως προαιρετικές και θα χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τους πελάτες και να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας,

6. Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς από τρίτα μέρη

Μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για εσάς (όπως το πλήρες όνομά σας, την θέση σας στον συνεργάτη μας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνό σας) που θα μας παρασχεθούν από τους συνεργάτες μας, νομικά πρόσωπα, εάν είστε ο εκπρόσωπός τους/ ο αρμόδιος επικοινωνίας που έχει διοριστεί από το νομικό αυτό πρόσωπο για την διασφάλιση της εκτέλεσης της σύμβασης με την Michelin.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το έννομο συμφέρον μας, διότι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και να επικοινωνούμε με τον συνεργάτη μας στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εμπορικής μας σύμβασης. Εκτός και εάν σας ενημερώσομε διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για την διαχείριση της συμβατικής μας σχέσης με τον συνεργάτη που εκπροσωπείτε.

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για την διάρκεια του συμβολαίου εκτός και εάν η εταιρεία σας υποδείξει έναν άλλο εκπρόσωπο ή αρμόδιο επικοινωνίας. Η αλληλογραφία με εσάς θα διατηρηθεί περισσότερο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για επιχειρηματικούς λόγους και για λόγους αρχειοθέτησης, αναλόγως με το θέμα.

 • Μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τους άλλου διαδικτυακούς τόπους που λειτουργούμε ή τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε. Επίσης εργαζόμαστε στενά με τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων π.χ. επιχειρηματικούς συνεργάτες, υπεργολάβους σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών, παρόχους αναλύσεων, παρόχους αναζήτησης πληροφοριών και πρακτορεία παροχής συστάσεων αξιοπιστίας) και μπορεί να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από αυτούς

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία αυτή είναι τα έννομα συμφέροντά μας, και συγκεκριμένα η παρακολούθηση και η βελτίωση του διαδικτυακού μας τόπου, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 • Πληροφορίες από τα αρχεία καταγραφής (logs) των διαδικτυακών serverς μας, π.χ. σχετικά με τον υπολογιστή σου όπως την διαδικτυακή σου διεύθυνση, το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο φυλλομετρητή (“Δεδομένα Χρήσης”). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για την διαχείριση του συστήματος και για να αναλυθούν πως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους διαδικτυακούς τους τόπους και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Επίσης μας βοηθάει να παρέχομε την καλύτερη επιγραμμική (online) υποδομή για τις δικές σας επιγραμμικές (online) δράσεις μας υπηρεσίες

Η έννομη βάση για αυτή την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντα μας και συγκεκριμένα η επιτήρηση και η βελτώση του διαδικτυακού τόπου μας, των υπηρεσιών και των προϊόντων μας

 • Όπως αναφέρεται ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που αποθηκεύονται στην συσκευή σας αναφορικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τις ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα. Τα Cookies που περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό μας τόπο και να παραδώσουμε μία καλύτερη και πιο προσωποποιημένη υπηρεσία σε εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική μας για τα Cookies εδώ ([insert Cookie Policy hyperlink]).
 • Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων likes, shares και tweets, και αναφορκά με το περιεχόμενο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης,
 • Πληροφορίες που βρίσκουμε για εσάς από άλλες αξιόπιστες πηγές. Αυτές οι πληροφορίες θα συλλέγονται από αρχεία που είναι δημοσίως διαθέσιμα όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

7. Που αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Κατά κανόνα αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους τοπικούς servers μας. Μπορεί επίσης να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός Ελλάδος, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

8. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Η Michelin είναι ένας διεθνής όμιλος με βάσεις δεδομένων σε διάφορες χώρες στις οποίες λειτουργεί.  Η Michelin μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας εντός του ομίλου σε μία από τις βάσεις δεδομένων της ή στους εξωτερικούς συνεργάτες της που βρίσκονται εκτός της χώρας σας.

Δεδομένου ότι τα επίπεδα των προσωπικών δεδομένων διαφοροποιείται ανά τον κόσμο, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις επιχειρήσες του Ομίλου Michelin ή σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά μόνο εάν αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν όμοιο ή παρόμοιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως η Michelin.

Για διαβιβάσεις εντός της Michelin, η εταιρεία έχει υιοθετήσει εσωτερικούς κανόνες που διέπουν την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαίκη Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις διαβιβάσεις.

Οι διαβιβάσεις εκτός του ομίλου διέπονται από συμβάσεις που περιέχουν της ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκείμενου οι πάροχοι που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγγυώνται ένα παρόμοιο επίπεδο προστασίας όπως αυτό της χώρας σας.

Αναφορικά με την φιλοξενία χώρου που παρέχεται από την LinkbyNet, οι πληροφορίες μπορεί, σε μερικές περιπτώσεις, να διαβιβάζονται εκτός ΕΟΧ από τις εταιρείας του Ομίλου LinkbyNet και σε σχέση με την υποστήριξη υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν στον Καναδά (μία χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας) το Βιετνάμ και τον Μαυρίκιο. Αυτές οι διαβιβάσεις διέπονται από τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες του Ομίλου LinkbyNet.

Ενώ είμαστε αφοσιωμένοι να διατηρήσουμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα, η διαβίβαση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Εμείς, μαζί με τους παρόχους υπηρεσιών μας θα κάνουμε το καλύτερο για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά η παροχή των πληροφοριών γίνεται υπ΄ ευθύνη σας.

9. Η γνωστοποίηση διαβίβαση των προσωπικών σου πληροφοριών

Οι αποδέκτες των προσωπικών σου δεδομένων περιορίζονται αποκλειστικά στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να γνωρίσουν αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν αυτές τις αρμοδιότητες.

Μπορούμε να κοινολογήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα ως ακολούθως: We may share your personal data as follows:

 • Εντός του Ομίλου Michelin

Μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου το οποίο σημαίνει τις θυγατρικές μας, την τελική εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές της, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους ίδιους σκοπούς της αρχικής επεξεργασίας που ορίστηκε στην παρούσα.

 • Σε παρόχους υπηρεσιών

Η Michelin μπορεί να κοινολογήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους υπηρεσιών που η Michelin μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επεξεργαστεί το αίτημα σας ή να παρέχει την υπηρεσία. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχουν λάβει εμπιστευτικά και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο βάσει των οδηγιών μας.

 • Σε δημόσιες αρχές

Εάν έχουμε την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουμε ή να κοινολογήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νόμιμη υποχρέωση, ή προκειμένου να επιβάλλουμε ή να εκτελέσουμε τους όρους και προϋποθέσεις μας ή άλλες συμφωνίες, ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια του Ομίλου, των πελατών ή τρίτων.

 • Άλλες περιπτώσεις

Σε περίπτωση που πωλήσουμε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, μπορεί να κοινολογήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στον ενδεχόμενο αγοραστή της εν λόγω επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων.

10. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από εμάς

Κατά κανόνα δεν θα τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τις οποίες τις συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της ικανοποίησης οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων αναφοράς.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη περίοδος τήρησης για τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε υπ’ όψιν την ποσότητα, τη φύση και το βαθμό  ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων, τον εκτιμώμενο κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις εφαρμοστέες νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας – δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να καταστήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανώνυμα (έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να συνδεθούν μαζί σας) για λόγους έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς όπου θα μορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες απεριόριστα χωρίς να σας ενημερώνουμε περαιτέρω.

11. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Αυτά είναι:

Το δικαίωμα ενημέρωσης

Το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας

Το δικαίωμα διόρθωσης των πληροφοριών σας

Το δικαίωμα διαγραφής των πληροφοριών σας

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το δικαίωμα στην φορητότητα

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Το δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανόμενης πληροφόρησης για το ποιοι είμαστε, πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες, Έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτήν τον ειδοποίηση ασφάλειας.

Το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν οι πληροφορίες σας είναι αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι και να σας παρέχουμε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.

Το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας

Εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε αυτές τις πληροφορίες. Εάν έχουμε κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη, εφόσον είναι δυνατόν θα τους ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις που θα παρέχετε σε εμάς. Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο επικοινωνίας που παρέχετε σε αυτήν την Πολιτική Ασφάλειας.

Το δικαίωμα διαγραφής των πληροφοριών

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν δεν υπάρχει λόγος για εμάς να συνεχίζουμε την επεξεργασία τους. Οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα στην λήθη περιλαμβάνουν την περίπτωση που  οι πληροφορίες δεν είναι πια απαραίτητες σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αρχικά είχαν συλλεγεί ή υπαχθεί σε επεξεργασία και που έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Σε ορισμένες , περιορισμένες, περιπτώσεις το δικαίωμα στη λήθη δεν εφαρμόζεται  - εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε μπορείτε απλά να μας ρωτήσετε.

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα επίσης να αποκλείσετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες όπως όταν ζητάτε από την Michelin να τηρήσει τα δεδομένα που θα διαγράφαμε υπό κανονικές συνθήκες για την τεκμηρίωση, άσκηση ή άμυνα στο πλαίσιο νόμιμων αξιώσεων στις οποίες εμπλέκεστε. Εάν μας ζητήσετε να περιορίσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σταματήσουμε την όποια περαιτέρω επεξεργασία εκτός της αποθήκευσης.

Το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων

Εάν χορηγήσατε τα δεδομένα σε μία δομημένη, μηχανικά επεξεργάσιμη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως και τα επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή βάσει μίας σύμβασης μεταξύ μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε ή να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν άλλο πάροχο ή να αντιγράψουμε τις πληροφορίες για τους δικούς σας σκοπούς.

Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τα έννομα συμφέροντά μας, συμπεριλαμβάνομένης επεξεργασίας για το σκοπό της προώθησης. Είθιστε να σας ενημερώνουμε  (πριν τη συλλογή των δεδομένων) εάν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για αυτούς τους σκοπούς ή εάν σκοπεύουμε να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να εμποδίσετε τέτοιου είδους επεξεργασία σημειώνοντας συγκεκριμένα πεδία στα έντυπα που χρησιμοποιούμε για την συλλογή των πληροφοριών σας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας στο dataprivacy_EUC@michelin.com. Εκτός από επεξεργασία που σχετίζεται με την προώθηση, παρακαλούμε όπως μας παρέχετε πληροφορίες για τους λόγους που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατάστασή σας, ώστε να έχουμε πρόσβαση εάν δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας ή να μας παρέχετε πληροφόρηση για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους λόγους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικων σας δεδομένων από την Ελληνική Αρχή Προσγασίας Δεδομενων στο www.dpa.gr.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν είστε ικανοποιημένοι

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε την ασφάλειά σας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το πώς συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας ή απλώς θέλετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κατωτέρω τρόπους:

 • Μπορείτε να μας στείλετε email στο dataprivacy_EUC@michelin.com.
 • Μπορείτε να μας στείλετε μια επιστολή που να απευθύνεται ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε., οδός Τζαβέλα και αρ. 1-3, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να επιλύσουμε τα όποια ζητήματα πιθανά έχετε και σκοπεύουμε να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή που θα θέσετε το συντομότερο δυνατόν.

Μπορείτε επίσης να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – περισσότερες πληροφορίες στο www.dpa.gr.

12. Αναφορικά με την Ασφάλεια των Δεδομένων

Η Michelin έχει εφαρμόσει μέτρα για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιτότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι περιορισμένη σε αυτούς τους εργαζομένους και τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να συμμορφώνονται με τους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Στους εμπορικούς διαδικτυακούς τόπους της Michelin θα συλλέγονται τραπεζικές πληροφορίες για το σκοπό της αποτελεσματικής και νομικά διασφαλισμένης διαδικασίας πληρωμής. Αυτά τα μέτρα μπορεί να αποτελούνται από κρυπτογράφηση (με σκοπό να καταστήσουν τα δεδομένα μη αναγνώσιμα σε τρίτους) κατά την διαδικασία συλλογής η διαβίβασης εμπιστευτικών δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της επιγραμμικής (online) πληρωμής και δεν θα διατηρηθούν.

Η Michelin διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα μεταβληθούν, υποστούν ζημιά/ βλάβη  και δεν θα είναι προσβάσιμα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

13. Μεταβολές στην Πολιτική Απορρήτου

Μπορούμε να μεταβάλουμε την πολιτικής μας από καιρού εις καιρόν. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που κάνουμε σε αυτή την πολιτική στο μέλλον θα ανακοινώνονται σε αυτήν την σελίδα. Εάν έχετε έναν επιγραμμικό (online) λογαριασμό με εμάς μπορούμε να σας γνωστοποιήσουμε οποιεσδήποτε αλλαγές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω του λογαριασμού σας την επόμενη φορά που θα εισέλθετε σε αυτούς.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο