ΕΛΑΣΤΙΚΑΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΙΕΜΠΟΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Κανόνες Επισκόπησης


ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ,  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ, Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ SITES Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SITES Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Περιεχόμενα Συμμετόχου

Ανασκοπήσεις, Απαντήσεις και λοιπά περιεχόμενα αναρτημένα σε σχέση με τις Υπηρεσίες,  περιλαμβανομένων κάθε είδους κειμένων, εικόνων, δεδομένων, στοιχείων, πληροφοριών, μουσικής, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων, video, μηνυμάτων, ταξινομήσεων, αναρτήσεων σε forum, σχολίων, ερωτήσεων ή άλλου υλικού (συλλογικά, τα "Περιεχόμενα Συμμετόχου") μπορούν να αναρτώνται από τον καθένα, και από εσάς και από άλλους Χρήστες, όπως υπαλλήλους και άλλους εκπροσώπους του Host Site (Παρόχου Site) (ο κάθε ένας είναι ένας "Contributor" - Συμμέτοχος). Η Michelin δεν επιλέγει, ούτε προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τους Συμμετόχους ή τα Περιεχόμενα Συμμετόχου. Ανασκοπήσεις και Απαντήσεις μπορεί να παραθέτουν σήμα που να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Συμμέτοχο, τα οποία να σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογείτε την αξιοπιστία Ανασκοπήσεων και Απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε σήμα δεν συνιστά κατά κανένα τρόπο αντιπροσώπευση ή εγγυήσεις σχετικά με τον Συμμέτοχο ή την ορθότητα ή την ποιότητα των ανασκοπήσεων ή των απαντήσεών του. Το Host Site (Φιλοξενούν Site) καθορίζει ποιων Συμμετόχων τα σήματα δέχεται, και η Michelin ούτε εγγυάται ούτε κατά οποιοδήποτε ανεξάρτητο τρόπο επαληθεύει το επίπεδο εξειδίκευσης (εάν υπάρχει κάποιο), την προηγούμενη αγοραστική εμπειρία, την ταυτότητα, την θυγατρική σχέση ή άλλες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά οποιουδήποτε Συμμετόχου. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι, όσον αφορά στους όρους του Προγράμματος πιστότητας, οι Συμμέτοχοι θα πρέπει να λάβουν Αναγνώριση Προγράμματος Πιστότητας προκειμένου να παράσχουν Περιεχόμενο Συμμετόχου.

Η Michelin παρέχει τις Υπηρεσίες, τα Sites, και τις σχετικές εφαρμογές και υπηρεσίες μόνον ως forum. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την ανάρτηση Περιεχομένων Συμμετόχου σε ένα Host Site ελέγχονται αποκλειστικά και μόνον από το Host Site, και όχι από τη Michelin. Κατά συνέπεια, η Michelin δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Συμμετόχου, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε κάποιο Περιεχόμενο Συμμετόχου ή για κάθε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους θα προέκυπτε ως αποτέλεσμα της χρήσης κάποιων Περιεχομένων Συμμετόχου. Η Michelin ούτε διαφυλάσσει ούτε εγγυάται την ορθότητα, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα, το εφαρμόσιμο,  την πληρότητα, την επικαιρότητα, την ροή ή την ποιότητα των οιωνδήποτε Περιεχομένων Συμμετόχου ή τους τίτλους του κάθε Συμμετόχου, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε σήματα ενδεχομένως επιδεικνύονται. Οποιαδήποτε Περιεχόμενα Συμμετόχου υποβάλλονται σε σύνδεση με τις Υπηρεσίες, εάν παρουσιάζονται, παρουσιάζονται μόνο για ψυχαγωγικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς. Εντούτοις, αν και η Michelin έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί, να απαλείφει να φιλτράρει, καλύπτει/διαχωρίζει ή να ελέγχει τα Περιεχόμενα Συμμετόχου που αναρτώνται σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες, η Michelin δεν υποχρεούται να ενεργεί έτσι και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παράλειψη να ενεργήσει έτσι. Τα Περιεχόμενα Συμμετόχου μπορεί να αλλάζουν περιοδικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση από εσάς των Περιεχομένων Συμμετόχου είναι εθελοντική, και θα πρέπει να βασίζεστε στα Περιεχόμενα Συμμετόχου μόνον αφού εσείς ανεξάρτητα ελέγξετε την ορθότητά τους, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα και την επικαιρότητά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να εκτίθεστε σε Περιεχόμενα Συμμετόχου που θα μπορούσαν να είναι επιθετικά, απρεπή ή αποδοκιμαστέα. Όλα τα ερωτήματα ή τα σχόλια σχετικά με ανησυχίες περί την ασφάλεια ή περί τα ελαττώματα προϊόντων θα πρέπει να απευθύνονται προς το κατάλληλο Host Site, και να μη αναρτώνται κατά την χρήση των Υπηρεσιών.

ΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ Ή ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Κανόνες Χρήσης

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα Περιεχόμενα Συμμετόχου που ανεβάζετε, αναρτάτε, στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβιβάζετε προς τα ή μέσω των Sites ή των Υπηρεσιών, καθώς και για τη συμπεριφορά σας στα Sites ή για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.  Συμφωνείτε να μην:

 • Παρενοχλείτε, εκφοβίζετε, απειλείτε ή με οποιοδήποτε τρόπο ενοχλείτε ή προκαλείτε ανησυχία σε άλλους χρήστες ή προκαλείτε βλάβη σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Επιχειρείτε να συγκαλύψετε την προέλευση οποιωνδήποτε Περιεχομένων Συμμετόχου που διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή οποιουδήποτε Host Sites.
 • Δράτε με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την δυνατότητα άλλων χρηστών να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες ή ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, να αχρηστεύσει, να υπερφορτώσει ή να εξασθενίσει τη λειτουργία των Ιστοσελίδων ή του Παρόχου των Sites (Host Sites) με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, μεσολαβητών διαδικτυακών τόπων ή κατασκευαστών ή κατόχων οποιουδήποτε προϊόντος, ή παραποιείτε την κατάσταση ή με οποιοδήποτε τρόπο παρουσιάζετε απατηλά την σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
 • Παρεμβαίνετε στις Ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες, ή στους σέρβερς ή στα δίκτυα που συνδέονται με τις Ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες, ή να μην υπακούετε σε κάποια από τις απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές, ή κανόνες των δικτύων που συνδέονται με τις Ιστοσελίδες ή τις Υπηρεσίες.
 • Χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για στέλνετε οποιαδήποτε μη ζητηθέντα εμπορικά μηνύματα ή για οποιονδήποτε παράνομο ή μη επιτρεπόμενο σκοπό ή για να μετέλθετε, να ενθαρρύνετε ή να προωθήσετε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα.
  • Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ρομποτικά συστήματα ή άλλα αυτόματα μέσα πρόσβασης, συμβολής, ελέγχου, συμμετοχής ή με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, του Host site (Φιλοξενούντος Site) ή των Υπηρεσιών.  Και
  • Ανεβάζετε, αναρτάτε, ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταδίδετε Περιεχόμενο Συμμετόχου (Contributor Content) το οποίο:
   • Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ανασκόπησης ή την Υπηρεσία Απάντησης, δεν είναι σχετικό με το προϊόν, την υπηρεσία, το πρόσωπο ή την οντότητα που επισκοπείται ή ερωτάται ούτε αντικατοπτρίζει τις ειλικρινείς απόψεις και εμπειρίες του χρήστη ή αποκαλύπτει συνδέσεις με το υλικό.
   • Είναι δόλιο, απατηλό, εσφαλμένο ή παραπλανητικό, ή περιλαμβάνει ανυπόστατες απαιτήσεις.
   • Είναι αθέμιτο, επιβλαβές, εκφοβιστικό, καταχρηστικό, οχληρό, βλαπτικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, αισχρό, πορνογραφικό, απρεπές, λιβελογράφημα, συνιστά εισβολή στην ιδιωτικότητα του άλλου, συνιστά κήρυγμα μίσους, είναι καταχρηστικό, εμπρηστικό ή φυλετικώς, εθνοτικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορριπτέο.
   • Προτείνει ή περιγράφει αθέμιτες, επικίνδυνες ή ακατάλληλες χρήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών.
   • Δεν έχετε το δικαίωμα να διαδίδετε υπό το πρόσχημα νόμου ή συμβατικής υποχρέωσης ή σχέσεων πίστης (τούτων ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς αναφερομένων) εσωτερική πληροφόρηση, πληροφόρηση σχετική με την ιδιοκτησία και εμπιστευτική πληροφόρηση την οποίαν μάθατε ή σας αποκαλύφθηκε ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή υπό συμφωνίες περί εχεμύθειας.
   • Περιλαμβάνει ιούς λογισμικού, Trojans, worms, διαβρωμένα δεδομένα ή άλλους κωδικούς υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι κακόβουλα ή έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, καταστρέφουν ή για να περιορίζουν την λειτουργικότητα οποιουδήποτε προγράμματος ή υλικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
   • Παραβαίνει ή παραβιάζει οποιαδήποτε πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, copyright, δικαίωμα δημοσίευσης ή άλλο ιδιοκτησιακό ή ετέρου τύπου δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Ή
   • Συνιστά μη ζητηθείσα ή μη εξουσιοδοτημένη ενημέρωση, διαφημιστικό υλικό,  "junk mail," "spam," "chain letters,"/»αλυσσιδωτή επιστολή»  "pyramid schemes,"/ «πυραμίδα» ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρενόχλησης.

Απαγορεύεται να παραβιάσετε την ασφάλεια οιουδήποτε συστήματος ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των Ιστοσελίδων ή των Υπηρεσιών. Τυχόν παραβιάσεις οδηγούν σε ποινικές και αστικές ευθύνες. Παραδείγματα παραβιάσεων συστήματος ή δικτύου περιλαμβάνουν, μη περιοριστικώς αναφερόμενα, τα κάτωθι:

 • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση προς ή χρήση δεδομένων, συστημάτων ή δικτύων, συμπεριλαμβανομένης κάθε απόπειρας για διερεύνηση, σκανάρισμα ή δοκιμή της τρωτότητας των Ιστοσελίδων ή των Υπηρεσιών ή για παραβίαση της ασφάλειας ή των μέτρων αυθεντικότητας.
 • Μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος δεδομένων ή κυκλοφορίας στην Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες.
 • Παρεμβολή στις Ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες περιλαμβανομένων, χωρίς να αναφέρονται περιοριστικά, κάθε τύπου τεχνικής «πλημμυρίδας» ή εσκεμμένης απόπειρας για υπερφόρτωση ενός συστήματος όπως και άρνηση επίθεσης σε υπηρεσία.
 • Πλαστογράφηση οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου, οποιασδήποτε κεφαλίδας e-mail, ή οποιουδήποτε τμήματος από κεφαλίδα μηνύματος. Αυτές οι απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνουν την χρήση ψευδωνύμων ή ανώνυμων επαναπροωθητών μηνυμάτων (remailers). Και
 • Χρήση χειροκίνητων ή ηλεκτρονικών μέσων προκειμένου να αποφύγετε τη χρήση ή τους περιορισμούς πρόσβασης που είναι τοποθετημένοι στις Ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς των Περιεχομένων Συμμετόχου

Εκτός εάν προβλέπεται ειδικώς κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις Υπηρεσίες, υποβάλλοντας Περιεχόμενα Συμμετόχου,  εξ αυτού, με το παρόν αμετακλήτως εκχωρείτε και μεταβιβάζετε στη Michelin όλα τα δικαιώματά σας, τίτλους και συμφέροντα, σε παγκόσμια βάση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα ηθικά δικαιώματα, ως προς τα Περιεχόμενα Συμμετόχου. Όταν η υποβολή γίνεται σε σύνδεση με ένα Host Site, η Michelin γενικώς εκχωρεί ως Περιεχόμενα Συμμετόχου στο Host Site. Μέχρι του σημείου που η ως άνω εκχώρηση και μεταβίβαση είναι ατελέσφορος, παρέχει στη Michelin αποκλειστικό, αμετάκλητο, απηλλαγμένο τελών, διαρκές και πλήρως υπεκχωρήσιμο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, μεταφράζει, διανέμει, δημοσιοποιεί, δημοσιεύει δια του Τύπου, δημιουργεί παραγώγους εργασίες από αυτά και τα εκθέτει δημοσίως ως Περιεχόμενα Συμμετόχου παγκοσμίως, σε οποιαδήποτε μέσα ενημέρωσης, που είναι προς το παρόν γνωστά ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Επίσης παρέχετε στη Michelin, τις θυγατρικές και τους αδειούχους της, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα, φωτογραφία, ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο, ή οποιοδήποτε τμήμα τους, που έχει υποβληθεί σε σύνδεση με τις εν λόγω Επισκοπήσεις, κατ’ επιλογήν τους. Εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι (i) κάθε Περιεχόμενο Συμμετόχου είναι είτε δικό σας πρωτότυπο, ή όλα τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου έχουν εκκαθαριστεί προς χρήση όπως αυτό θεωρείται από αυτούς τους Όρους Χρήσης. (ii) κάθε Περιεχόμενο Συμμετόχου ούτε παραβιάζει ή παραβαίνει οποιαδήποτε από τις ρήτρες αυτών των Όρων Χρήσης, και (iii) η Michelin δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ως συνέπεια της χρήσης αυτών ή της εκμετάλλευσης των Περιεχομένων Συμμετόχου.

Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερθέντα, εφόσον το Περιεχόμενο Συμμετόχου έχει υποβληθεί στη Michelin, η Michelin προβαίνει ή όχι σε οιαδήποτε ενέργεια έναντι των Περιεχομένων Συμμετόχου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της καταστροφής αυτών, της εκτύπωσης, της τροποποίησης, της απόρριψης, ή της άρνησης να αναρτήσει αυτά ως Περιεχόμενα Συμμετόχου. Περαιτέρω, τα Host Sites μπορούν να επιλέξουν να καταστρέψουν, εκτυπώσουν, τροποποιήσουν, απορρίψουν ή αρνηθούν να αναρτήσουν τα Περιεχόμενα Συμμετόχου στα sites τους. Η Michelin δεν έχει την υποχρέωση να αποδώσει την συγγραφική «πατρότητα» των Περιεχομένων Συμμετόχου σε εσάς ούτε θα είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει οποιαδήποτε μορφή απόδοσης από τρίτα μέρη.

Παραίτηση από Ηθικά Δικαιώματα

Εάν, ανεξαρτήτως της ανωτέρω εκχώρησης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων επί των Περιεχομένων Συμμετόχου, καθορίζεται ότι εσείς διατηρείται ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβάνων δικαιωμάτων απόδοσης ή ακεραιότητας) επί των Περιεχομένων Συμμετόχου, με το παρόν εσείς δηλώνετε ότι (a) Δεν απαιτείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε προσωπική ταυτοποιητική πληροφορία σε σύνδεση με τα Περιεχόμενα Συμμετόχου, ή σε σχέση με παραγώγους εργασίες ή αναβαθμίσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών. (b) Δεν έχετε αντίρρηση για την δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, καταστροφή και εκμετάλλευση των Απαντήσεων από τη Michelin ή από τους αδειοδοτημένους της, τους διαδόχους και εκείνους στους οποίους θα έχει κάνει εκχωρήσεις. (c) Παραιτείστε για πάντα και συμφωνείτε ότι δεν θα απαιτήσετε ούτε θα διεκδικήσετε τίτλους πάνω σε κάποια ή σε όλα τα ηθικά δικαιώματα του συγγραφέα επί μέρους ή όλου των Περιεχομένων Συμμετόχου και (d) Απαλλάσσετε για πάντα τη Michelin, και τους αδειοδοτημένους της, τους διαδόχους και εκείνους στους οποίους θα έχει κάνει εκχωρήσεις, από κάθε αξίωση την οποία θα μπορούσατε να εγείρετε εναντίον της Michelin δυνάμει οιωνδήποτε ηθικών δικαιωμάτων.

Εμπορικά σήματα και Σήματα Υπηρεσιών

Τα λογότυπα "Power Reviews," "Michelin.com," "Michelin," "Buzzillions," "Michelin Express," Michelin', είναι εμπορικά σήματα, σήματα Υπηρεσιών ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Michelin ή των προμηθευτών και των αδειοδοτημένων της, και δεν πρέπει να αντιγράφονται, να χρησιμοποιούνται ή να αποτελούν αντικείμενο απομίμησης, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Michelin ή των προμηθευτών ή των αδειοδοτημένων της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε meta tags ή άλλα «κρυμένα κείμενα» όπου χρησιμοποιούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα σήματα χωρίς άδεια της Michelin. Επιπροσθέτως, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, γραφικά, εικόνες και γραπτά είναι σήματα Υπηρεσιών, εμπορικά σήματα, ή και εμπορική εμφάνιση της Michelin, και δεν πρέπει να αντιγράφονται, ούτε να αποτελούν αντικείμενο απομίμησης, ή να χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Michelin. Κάθε άλλη ονομασία ή λογότυπο της Michelin που αναφέρονται στις Ιστοσελίδες ή μαζί με τις Υπηρεσίες, ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα καταχωρημένα ή άλλως, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Αναφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, σήμα κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλως, δεν αποτελεί ούτε υποννοεί χορηγία ή σύσταση εξ αυτού από τη Michelin.

Links, Περιεχόμενα, Προϊόντα και Υπηρεσίες Τρίτων

Οι ιστοσελίδες, τα Host Sites και οι Υπηρεσίες μπορεί να παρέχουν συνδέσμους (links) σε άλλες ιστοσελίδες ή Περιεχόμενα Τρίτων("Third Party Content") ή μπορεί να παρέχουν πληροφόρηση που να αναφέρεται ή να δίνουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες Τρίτων ("Third-Party Products and Services"). Η Michelin δεν έχει έλεγχο πάνω σε Περιεχόμενα Τρίτων ή Προϊόντα και Υπηρεσίες Τρίτων, και εξ αυτού δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται γι’ αυτά σχετικώς, και ρητώς αποποιείται την ευθύνη για οποιαδήποτε Περιεχόμενα Τρίτων ή Προϊόντα και Υπηρεσίες Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων σχετικώς με την ποιότητα, την ορθότητα, το περιεχόμενο, την φύση, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία αυτών. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες σας ή η αλληλογραφία με τέτοιου είδους τρίτους, και οποιοιδήποτε όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις συμφωνημένες με αυτούς, υφίστανται αποκλειστικά και μόνον ανάμεσα σε εσάς και τους Τρίτους. Η Michelin παρέχει συνδέσμους ( links) σε εσάς μόνον υπό τύπον διευκολύνσεως, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου (link) ή πληροφορίας στις Ιστοσελίδες ή στις Υπηρεσίες δεν συνεπάγεται θυγατρική σχέση με τη Michelin, ή την έγκρισή της ή την υιοθέτηση των Περιεχομένων Τρίτων ή των Προϊόντων και Υπηρεσιών Τρίτων. Όταν συνδέεστε (link) σε site Τρίτων, θα πρέπει να ελέγχετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων της ιδιωτικότητας και των πρακτικών συλλογής στοιχείων που εφαρμόζονται στα Web sites οιωνδήποτε Τρίτων.

Εφαρμογή

Εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλο τι αντίθετο σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, η Michelin διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση, να διερευνήσει οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη κακή χρήση των Ιστοσελίδων, των Υπηρεσιών, ή των συστημάτων, του εξοπλισμού ή του δικτύου. Η Michelin και όλοι οι χειριστές των Host Sites που φιλοξενούν τις Υπηρεσίες, διατηρούν περαιτέρω το δικαίωμα (ο καθένας στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια αυτού) να ελέγχουν, να συντάσσουν, να τροποποιούν, να απαλείφουν ή να αποτρέπουν την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Περιεχόμενα Συμμετόχου τα οποία παραβιάζουν αυτές τις προϋποθέσεις ή που η Michelin ή ο χειριστής του Host Site κρίνουν απορριπτέα. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερόμενα, και εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλο τι αντίθετο σε αυτό το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει κάθε δραστηριότητα ή οποιαδήποτε πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης κατάλληλων πληροφοριών του εγγεγραμμένου) στους αρμόδιους για την εφαρμογή του νόμου αξιωματούχους, ρυθμιστικές αρχές, ή άλλους αρμόδιους τρίτους, εάν η Michelin υποψιάζεται ότι έχει παραβιαστεί νόμος ή κανόνας. Η Michelin επίσης συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εφαρμογής του νόμου ώστε να βοηθάει στην διερεύνηση και δίωξη οποιασδήποτε παράνομης συμπεριφοράς. Η Εφαρμογή των περιεχομένων του χρήστη ή οι κανόνες συμπεριφοράς που καθορίζονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της «PowerReview», και οποιαδήποτε παράλειψη στην εφαρμογή κάποιου κανόνα σε κάποια περίσταση δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να εφαρμόσουμε τους εν λόγω κανόνες σε άλλη περίσταση. Επιπροσθέτως, οι κανόνες αυτοί δεν δημιουργούν ιδιωτικό δικαίωμα δράσης σε κανέναν τρίτο ή οποιαδήποτε εύλογη προσδοκία ότι τα Sites ή οι Υπηρεσίες δεν θα περιέχουν κανένα απολύτως περιεχόμενο το οποίο αποτρέπεται από κάποιους κανόνες

ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ, ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.

Μη παροχή Εγγυήσεων

ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ  "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΤΩΝ HOST SITES ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή «ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΙ» Ή ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΤΩΝ HOST SITES ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠ’ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ. Η MICHELIN ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΟΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΜΗ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΤΑ HOST SITES ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ. Η MICHELIN ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑ, ΠΛΗΡΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ Ή ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ Η MICHELIN ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ, ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ HOST SITES Ή ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ Ή ΧΡΗΣΤΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  Ή ΤΩΝ HOST SITES.

Η MICHELIN ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Η MICHELIN ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  Ή ΟΙ SERVER(S) ΑΥΤΩΝ  Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ SERVERS ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ HOST SITES ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΚΑΘΕ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ» (DOWNLOAD).

ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΤΣΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Περιορισμένες Υποχρεώσεις

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MICHELIN ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ HOST SITES, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Τόπος

Το Συμβόλαιο απ’ όλες τις απόψεις διέπεται από και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο και θα θεωρείται ότι έχει συνταχθεί στην Αγγλία και τα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν αυτό στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων σε  ό,τι αφορά οποιαδήποτε διένεξη προκύψει από ή σε σύνδεση με το Συμβόλαιο.

Παιδιά

Οι ιστοσελίδες και οι Υπηρεσίες αυτών δεν απευθύνονται ούτε προορίζονται για χρήση από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη από 13, δεν έχετε εξουσιοδότηση να υποβάλετε Περιεχόμενο Συμμετόχου ή να παράσχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στις ιστοσελίδες ή στην Υπηρεσία Επισκόπησης, και αντιλαμβάνεστε ότι εάν το κάνετε αυτό, τότε αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

Μεταβολές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή οποιαδήποτε πολιτική σχετικά με τις ιστοσελίδες, από καιρού σε καιρό και σύμφωνα με την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Εάν η Michelin αποφασίσει να μεταβάλει αυτούς τους Όρους Χρήσης ή κάποια πολιτική σχετική με τις ιστοσελίδες, θα αναρτηθεί η νέα έκδοση στις ιστοσελίδες και θα ανανεωθεί η ισχύουσα ημερομηνία . Οι τυχόν μεταβολές ή αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα ισχύουν με την ανάρτηση των αναθεωρήσεων. Η συνέχιση της χρήσης από εσάς οποιασδήποτε από τις Ιστοσελίδες μετά την ανάρτηση των αλλαγών ή μεταβολών αποτελεί αποδοχή από την πλευρά σας αυτών των αλλαγών και μεταβολών. Θα πρέπει να διαβάζετε συχνά τους παρόντες Όρους Χρήσης και κάθε άλλο ισχύον συμβόλαιο, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών τους, ώστε να αντιλαμβάνεστε ποιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση από εσάς των Ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών.

Γενικοί Όροι

Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση και στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Michelin, να τερματίζει την άδειά σας για χρήση των Ιστοσελίδων και να μπλοκάρει ή να προαποκλείει μελλοντική πρόσβαση και χρήση των Ιστοσελίδων. Εάν κάποια πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί παράνομη, άκυρη, ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε αυτή η πρόβλεψη θα θεωρηθεί εξαιρετέα από τος παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς τούτο να θίγει την ισχύ και την εφαρμοσιμότητα των εναπομενόντων όρων.