Μοτοσυκλέτα Φόντο bg circuit3 Ελαστικά

Πίεση ελαστικών για πίστα

Σωστή πίεση για πίστα

Η σωστή πίεση επιτρέπει την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών επιδόσεων 
Η πίεση πρέπει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και εξαρτάται από τα ελαστικά που έχετε επιλέξει να τοποθετήσετε στη μοτοσυκλέτα σας:

moto edito pression schema Help and Advice
moto edito tab pressure on track passion for riding

Για οδηγούς μοτοσυκλέτας που αγωνίζονται με την γκάμα MICHELIN Power Performance, οι τεχνικές ομάδες της Michelin μπορούν να παρέχουν επιτόπου συμβουλές για την  προσαρμογή της πίεσης των ελαστικών ανάλογα με:

  • Τη θερμοκρασία του αέρα/της πίστας
  • Τη λειαντικότητα της πίστας
  • Το επίπεδο ικανοτήτων του οδηγού της  μοτοσυκλέτας

Χρήση ηλεκτρικών κουβερτών:

Τα ελαστικά MICHELIN Power Slick Evo, MICHELIN Power Cup Evo και MICHELIN Power RS είναι σχεδιασμένα ώστε να  προθερμαίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα : η χρήση ηλεκτρικών κουβερτών δεν είναι υποχρεωτική.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές κουβέρτες, η πίεση που έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από την πρώτη διαδρομή θα πρέπει να είναι η ίδια όπως χωρίς τη  χρήση ηλεκτρικών κουβερτών 

Η χρήση ηλεκτρικών κουβερτών καθιστά δυνατή την ταχύτερη επίτευξη της επιθυμητής πίεσης. Σε καμία περίπτωση δεν καθιστά η χρήση ηλεκτρικών κουβερτών δυνατή την εκκίνηση με χαμηλότερη πίεση. Κύριος στόχος της χρήσης ηλεκτρικών κουβερτών είναι να επιτευχθεί ταχύτερα η βέλτιστη πίεση λειτουργίας, για εξοικονόμηση χρόνου προθέρμανσης στην αρχή της διαδρομής.

Οι ηλεκτρικές κουβέρτες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες μεταξύ 70°C (κρύα επιφάνεια) και 90°C (ζεστή επιφάνεια), για τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την πρώτη διαδρομή.

Σε κρύες συνθήκες, οι ηλεκτρικές κουβέρτες δεν πρέπει να ρυθμίζονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Όσο πιο κρύο είναι, τόσο χαμηλότερη θα πρέπει να είναι η θερμοκρασία των ηλεκτρικών κουβερτών, ώστε να αποφευχθεί ψύξη των ελαστικών κατά την οδήγηση. Τα ελαστικά που κρυώνουν κατά την οδήγηση μπορεί να επηρεάσουν την αντίληψη του οδηγού της μοτοσυκλέτας   ως προς τα πραγματικά επίπεδα επίδοσης.

Εάν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές κουβέρτες με το MICHELIN Power Rain, θα πρέπει να ρυθμίζονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 30°C (κρύα επιφάνεια) και 50°C (ζεστή επιφάνεια).

Οι συγκεκριμένες συστάσεις πίεσης δίνονται για χρήση σε πίστα. Για χρήση σε δρόμο, ισχύει η σύσταση του κατασκευαστή για την πίεση των ελαστικών. Με ελαστικά πίστας εγκεκριμένα για δρόμο ή ελαστικά δρόμου για περιστασιακή χρήση σε πίστα, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η πίεση των ελαστικών επανέρχεται στο σωστό επίπεδο για χρήση σε δρόμο μετά τη χρήση σε πίστα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται
Ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Μπορεί να παρατηρήσετε κάποια περίεργη συμπεριφορά κατά την περιήγησή σας. Χρησιμοποιήστε ή ενημερώστε/εγκαταστήστε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης για να βλέπετε σωστά όλο το περιεχόμενο