ΕΛΑΣΤΙΚΑΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΙΕΜΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα, υπάρχουν σχεδόν 800 εκατομμύρια οχήματα στο δρόμο, παγκοσμίως, ένας αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Εγείρεται ένα ευρύ φάσμα από αυξανόμενες πιεστικές απαιτήσεις και ζητήματα - σε τόσα πεδία, όπως υγεία και ασφάλεια, ενέργεια και διαφύλαξη πρώτων υλών, περιβαλλοντική προστασία και ποιότητα ζωής – που ζητούν επίμονα λύσεις. Σ' έναν πιο ανοιχτό κόσμο, οι άνθρωποι θέλουν να πηγαίνουν παντού, όχι μόνο διαρκώς και περισσότερο, αλλά και διαρκώς καλύτερα. Ταυτοχρόνως, αναδυόμενοι πληθυσμοί οδηγούν μία σταθερή αύξηση των μεταφορών με ναύλωση.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Το Παγκόσμιο επιχειρηματικό Συμβούλιο για την αειφόρο ανάπτυξη συγκεντρώνει σχεδόν 200 εταιρείες στον πλανήτη οι οποίες μοιράζονται την δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη. Ως μέλος του, από το 2001, η Michelin πήρε μέρος στο Project της οργάνωσης  Sustainable Mobility (Διαρκής Κινητικότητα - SPM), το οποίο θέτει 7 στόχους:

Στόχος πρώτος: Μείωση των συμβατικών εκπομπών κατά τις μεταφορές, έτσι ώστε να μην αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας για τη δημόσια υγεία πουθενά στον κόσμο

Στόχος δεύτερος: Μείωση ων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις μεταφορές, σε ανεκτά επίπεδα

Στόχος τρίτος: Σημαντική μείωση του αριθμού θανάτων και τραυματισμών που συνδέονται με τις μεταφορές, παγκοσμίως.

Στόχος τέταρτος: Μείωση του θορύβου που συνδέεται με τις μεταφορές

Στόχος πέμπτος: Άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Στόχος έκτος: Μείωση των διαφορών ως προς την κινητικότητα, που υπάρχουν μεταξύ όλων των χωρών και μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών.

Στόχος έβδομος: Αναβάθμιση των ευκαιριών κινητικότητας για τον γενικό πληθυσμό, στις ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Για την επίτευξη των 7 στόχων που περιγράφονται στο Project Διαρκούς Κινητικότητας, η Michelin δημιούργησε μία λίστα με 10 δηλώσεις αποστολής.

Διαβάστε και τις 10 δηλώσεις αποστολής

 1. Επιδόσεις με υπευθυνότητα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 2. Ποιότητα εργασιακής ζωής στις εγκαταστάσεις μας
 3. Ποικιλότητα μέσα στις ομάδες μας
 4. Σχέσεις με την κοινότητα
 5. Σχέσεις με τους προμηθευτές
 6. Διαχείριση εταιρικού κινδύνου
 7. Περιβαλλοντική διαχείριση των εγκαταστάσεών μας
 8. Περιβαλλοντική επίπτωση από τη χρήση των ελαστικών
 9. Ανακύκλωση των φθαρμένων ελαστικών
 10. Η συμμετοχή μας στη διαρκή κινητικότητα

  Μάθετε περισσότερα για το πλανητικό μας πρόγραμμα Διαρκούς Κινητικότητας