ΕΛΑΣΤΙΚΑΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΙΕΜΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MICHELIN  

ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ MICHELIN

Προκειμένου να πάει μπροστά η επιχείρησή μας, φροντίζουμε να προσλαμβάνουμε τους καλύτερους ανθρώπους.
Σ' αυτό το τμήμα, θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τους κυριότερους κλάδους που έχουμε και σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας απευθυνθείτε. Από αυτή την ιστοσελίδα, θα μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε όλον τον κόσμο, και να δείτε κάποιες από τις χώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Η Michelin είναι ένας εργοδότης των ίσων ευκαιριών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Νέες ευκαιρίες για πτυχιούχους ανωτάτων σχολών
Για περισσότερα από 100 χρόνια, οι τεχνικές σχεδιασμού και παραγωγής της Michelin είναι στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής και τεχνολογικής πρωτοπορίας. Αυτός είναι ένας κοινός στόχος για τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούν το εργατικό δυναμικό, την πηγή του δυναμισμού και της δημιουργικότητας της εταιρίας μας. Έχοντας αυτό στο νου μας, κάνουμε προσλήψεις στους τομείς τις έρευνας, της IT, της παραγωγής, των πωλήσεων και του marketing...


Νέες ευκαιρίες για νέους πτυχιούχους


Για περισσότερα από 100 χρόνια οι τεχνικές σχεδιασμού και παραγωγής της Michelin είναι στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής και τεχνολογικής πρωτοπορίας. Αυτός είναι ο κοινός στόχος για τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούν το εργατικό δυναμικό, την πηγή του δυναμισμού και της δημιουργικότητας της εταιρείας. Έχοντας τούτο κατά νου, κάνουμε προσλήψεις στους τομείς της έρευνας, IT, της παραγωγής, των πωλήσεων και του marketing, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για νέους πτυχιούχους. Επωφελούμεθα πάρα πολύ από την ποικιλομορφία των μηχανικών μας και των senior managers. 

Γι αυτό, δεν έχουμε τυπικά προφίλ υπαλλήλων ή συγκεκριμένα κολλέγια και πανεπιστήμια που να είναι στόχοι μας. Το πάθος για τη δουλειά και για την καινοτομία καθώς και την επιθυμία κάποιου να αντιμετωπίσει προκλήσεις, αυτά επιζητούμε να διαθέτουν οι μελλοντικοί μας managers. Η διαδικασία προσλήψεων που ακολουθούμε αρχίζει με την επιλογή των βιογραφικών των υποψηφίων και των συνοδευτικών επιστολών. Όσοι επιλεγούν θα κληθούν για μια αρχική συνέντευξη. Όσοι επιτύχουν εκεί, θα παρακολουθήσουν ένα κέντρο επιλογής που συνδυάζει τεστ και συνεντεύξεις, που μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε μια γρήγορη και καλά θεμελιωμένη σε πληροφορίες απόφαση σχετικά με την καταλληλότητά σας.

Ενδιαφέρεστε?

Εάν ναι, παρακαλούμε επικοινωνήστε απ' ευθείας με τον manager προσωπικού της εγκατάστασης για την οποία ενδιαφέρεστε. Οι λεπτομέρειες για την επικοινωνία με την εγκατάσταση μπορούν να αναζητηθούν εδώ.


Ίσες Ευκαιρίες


Πολιτική για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία και την κατάργηση των διακρίσεων

Η MICHELIN ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ από τις αρχές των ίσων ευκαιριών στην εργασία και αντιτίθεται σε κάθε ενέργεια ή διαδικασία που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός υπαλλήλου, ή αιτούμενου εργασία, στους τομείς της ηλικίας, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, την φυλετική προέλευση, την εθνικότητα, την θρησκευτική πίστη ή τυχόν αναπηρία. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις υποχρεώσεις της υπό την ισχύουσα νομοθεσία και διασφαλίζει, μέσω των πολιτικών της ως προς την απασχόληση, ότι τα πρόσωπα έχουν μεταχείριση η οποία είναι δίκαιη, έντιμη και συμβατή με τις σχετικές δεξιότητές τους, την ειδικότητα και τις ικανότητές τους.  Μέτρα θετικής δράσης, που εισάγονται καταλλήλως, διασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται πραγματική ισότητα ευκαιριών για όλους.

ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ επίσης έχει το δικαίωμα να τον μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στη δουλειά. Η παρενόχληση οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας από άλλον συνιστά μορφή διάκρισης, η οποία παραβιάζει τα δικαιώματά του. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τέτοιες απαράδεκτες και δυνητικά έκνομες συμπεριφορές δεν λαμβάνουν χώρα.

Η MICHELIN ΑΠΑΙΤΕΙ την ενεργό στήριξη όλων των υπαλλήλων για την πρόοδο των σκοπών αυτής της Πολιτικής. Δουλεύοντας μαζί πάνω σ' αυτά τα σημαντικά ζητήματα θα διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ελεύθερο από πρακτικές διακρίσεων, στο οποίο ο κάθε υπάλληλος θα μπορεί να αναπτύσσεται μέχρι το όριο των δυνατοτήτων του / της.


Διαθέσιμες θέσεις


Πώς να υποβάλετε Αίτηση


Αν είστε κάτοικος Ελλάδας επικοινωνήστε μαζί μας....
....στέλνοντας το βιογραφικό (CV) σας με μια συνοδευτική επιστολή και personal mission statement στην παρακάτω διεύθυνση.


Ελαστικά Μισελέν ΑΕΒΕ,
Λεωφόρος Μεσογείων 357-359,
ΤΚ 15231,
Χαλάνδρι.
Τηλ 210-6598400